ΜΑΡΙΑ Κ. ΜΕΛΕΜΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΑΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 

        Πτυχιούχος του Τμήματος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επίσης πτυχίο του τμήματος οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

       Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία, αφού αρχικά εργάστηκε ως βοηθός Λογιστή σε τεχνικές εταιρείες και εν συνεχεία  απασχολήθηκε σε δικηγορικά γραφεία της Αθήνας. Μέλος του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης ήδη από το έτος 2015 ασκεί μαχόμενη δικηγορία με εξειδίκευση στους τομείς του εμπορικού δικαίου, αθλητικού δικαίου, δικαίου αλλοδαπών και δικαίου του διαδικτύου (Internet).

         Μιλά άριστα την Αγγλική γλώσσα.