ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ

                 Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία υπόθεση αυτοκινητικής διαφοράς στο Εφετείο Θεσσαλονίκης αναφορικά με το κρίσιμο νομικό ζήτημα της υπαιτιότητας. Η εταιρεία μας ανέλαβε το πρώτον το χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης στο Εφετείο και ενώ η πρωτόδικη απόφαση είχε κρίνει ότι ο εντολέας μας ήταν υπαίτιος σε ποσοστό 100%, τελικώς και κατόπιν ασκηθείσας εφέσεως από το γραφείο μας, το Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης με την υπ΄ αρ. 2272/2014 απόφασή του θεώρησε ότι αποκλειστικά υπαίτιος του δυστυχήματος ήταν ο αντίδικος και απάλλαξε τον εντολέα μας από οποιαδήποτε ευθύνη, επιδικάζοντάς του μάλιστα και μια διόλου ευκαταφρόνητη αποζημίωση. Πρόκειται για μια εξαιρετικώς σπάνια περίπτωση στο τομέα των αυτοκινητικών διαφορών, όπου ανατράπηκε καθ΄ ολοκληρίαν η απόφαση του α΄ βαθμού και από εκεί που ο εντολέας μας καλούταν να πληρώσει αποζημίωση, τελικώς έλαβε ο ίδιος αποζημίωση από τον αντίδικό του !   

ΜΟΡΦΕΣ & ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Κ. ΜΕΛΕΜΗ

          Η Δικηγόρος-Οικονομολόγος της εταιρείας μας Μαρία Κ. Μελέμη πραγματοποίησε εισήγηση στο forum μονοπάτια επιχειρηματικότητας που πραγματοποίησε η εταιρεία skywalker στη Θεσσαλονίκη στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης. Η εισήγηση αυτή είχε θέμα ΄΄Μορφές & Σύσταση Εταιριών΄΄και έλαβε χώρα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ΄΄7ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας – Θεσσαλονίκη job festival 2014΄΄. Κατά τη διάρκεια της εισήγησής της αναφέρθηκε εκτενώς στα βασικά γνωρίσματα όλων των εμπορικών εταιριών, καθώς και στις νέες εμπορικές εταιρίες, λ.χ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

         Η Δικηγόρος-Οικονομολόγος της Εταιρείας μας Μαρία Μελέμη συμμετείχε σε σεμινάριο που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4161/2013 στο νόμο 3869/2010 περί υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Η Δικηγόρος-Οικονομολόγος της Εταιρείας μας Μαρία Μελέμη συμμετείχε σε σειρά σεμιναρίων Φορολογικού Δικαίου από 27/05/2013 έως 03/07/2013 που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ - ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

                Ο Δικηγόρος Νικόλαος Πιπερίδης χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία στον Άρειο Πάγο υποθέσεις που αφορούσαν αποζημιώσεις επενδυτών από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος με τις υπ΄ αρ. 533/2011 και 534/2011 αποφάσεις του έκρινε υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου ότι στις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου πελάτη που αφορά σε χρήματα που δόθηκαν σε σχέση με επένδυση ανεξαρτήτως αν η επένδυση αυτή έλαβε χώρα. Με τον τρόπο αυτό κρίθηκε ότι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο οφείλει να αποζημιώσει τους επενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους.