ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

               Ο Δικηγόρος Νικόλαος Πιπερίδης χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία στον Άρειο Πάγο υπόθεση που αφορούσε σε αποζημιώσεις επενδυτών από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, ο Άρειος Πάγος με την υπ΄ αρ. 167/2016 απόφασή του έκρινε υπό το πρίσμα του κοινοτικού δικαίου ότι στις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες περιλαμβάνεται και η διαχείριση επενδυτικού χαρτοφυλακίου πελάτη που αφορά σε χρήματα που δόθηκαν σε σχέση με επένδυση ανεξαρτήτως αν η επένδυση αυτή έλαβε χώρα. Με τον τρόπο αυτό κρίθηκε ότι το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο οφείλει να αποζημιώσει τους επενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους.   

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΕΚ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

             Η Δικηγόρος της εταιρείας μας Μαρία Μελέμη χειρίστηκε με απόλυτη επιτυχία ποινική υπόθεση σωματικής βλάβης εξ αφορμής τροχαίου ατυχήματος στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χαλκίδας σε αυτόφωρη διαδικασία. Το γραφείο μας στην εν λόγω υπόθεση βρισκόταν από την πλευρά της πολιτικής αγωγής και πέτυχε -πράγμα σπάνιο για τέτοιες περιπτώσεις- την καταδίκη του κατηγορουμένου για επικίνδυνη σωματική βλάβη και όχι μόνο για σωματική βλάβη εξ αμελείας, όπως είθισται, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο διάπλατα το δρόμο για τη διεκδίκηση αποζημίωσης του εντολέα μας στο αρμόδιο πολιτικό Δικαστήριο.

 

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ

                Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης πέτυχε με την παρέμβασή του τον ορισμό μηδενικών καταβολών για λογαριασμό εντολέα μας. Συγκεκριμένα, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με την από 26/06/2015 προσωρινή διαταγή του έκρινε ότι στο πρόσωπο του εντολέα μας συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010 για τον ορισμό μηδενικών δόσεων λόγω έλλειψης επαρκούς εισοδήματος προς αντιμετώπιση ουσιωδών βιοτικών αναγκών. Συνακόλουθα το Ειρηνοδικείο απαγόρευσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων την παρακράτηση οποιουδήποτε ποσού από την σύνταξη της αιτούσας.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

       Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης χειρίστηκε με επιτυχία υπόθεση εργατικής διαφοράς στο Εφετείο Κέρκυρας, αναφορικά με το κρίσιμο νομικό ζήτημα του κύρους της σύμβασης εργασίας. Η εταιρεία μας ανέλαβε το πρώτον το χειρισμό της εν λόγω υπόθεσης στο Εφετείο για λογαριασμό του εντολέα μας-εργοδότη στη συγκεκριμένη περίπτωση και ενώ η πρωτόδικη απόφαση είχε κρίνει ότι η εργασιακή σύμβαση ήταν έγκυρη, τελικώς και κατόπιν ασκηθείσας εφέσεως από το γραφείο μας, το Μονομελές Εφετείο Κέρκυρας με την υπ΄ αρ. 45/2015 απόφασή του θεώρησε ότι η σύμβαση εργασίας στην προκειμένη περίπτωση είναι άκυρη λόγω ελλείψεως βιβλιαρίου υγείας εκ μέρους του εργαζομένου, ψαλιδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την διεκδικούμενη αποζημίωση. 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑΣ Κ. ΜΕΛΕΜΗ

           Η Δικηγόρος-Οικονομολόγος της εταιρείας μας Μαρία Κ. Μελέμη πραγματοποίησε εισήγηση στο forum μονοπάτια επιχειρηματικότητας που πραγματοποίησε η εταιρεία skywalker στη Θεσσαλονίκη στο Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης. Η εισήγηση αυτή είχε θέμα ΄΄ Μορφές Εταιριών – Βασικές Νομικές Συμβουλές Έναρξης΄΄και έλαβε χώρα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου ΄΄8ο Μονοπάτι Επιχειρηματικότητας – Θεσσαλονίκη job festival 2015΄΄.Κατά τη διάρκεια της εισήγησής της αναφέρθηκε εκτενώς στα βασικά γνωρίσματα όλων των εμπορικών εταιριών, καθώς και στις νέες εμπορικές εταιρίες, λ.χ. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ), Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.). Επιπροσθέτως, έκανε ιδιαίτερη μνεία στα επιμέρους δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ίδρυση του εκάστοτε εταιρικού σχήματος. 

ΜΙΣΘΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

                 Ο Δικηγόρος της εταιρείας μας Κωνσταντίνος Πιπερίδης χειρίστηκε με επιτυχία υπόθεση εργατικής διαφοράς που αφορούσε μισθούς υπερημερίας του εντολέα μας-εργαζομένου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς. Η εταιρεία μας ανέλαβε την άμυνα του εργαζομένου σε αίτηση αναστολής που είχε καταθέσει ο εργοδότης-εταιρεία εναντίον μας και ζητούσε να ανασταλούν οι υποχρεώσεις του και συγκεκριμένα να μην πληρώσει τους οφειλόμενους μισθούς υπερημερίας. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς -δυνάμει εκδοθείσας προσωρινής διαταγής- απέρριψε την αίτηση αναστολής του εργοδότη και συνακόλουθα τον υποχρέωσε στην καταβολή των οφειλομένων στον εντολέα μας, θεωρώντας ότι από την εκτέλεση της απόφασης ο εργοδότης δεν θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.