ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

     

       H εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη πείρα στο χειρισμό υποθέσεων κληρονομικού δικαίου. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι προτείνουμε πάντοτε στους πελάτες μας την τακτοποίηση των κληρονομικών τους σχέσεων εν ζωή, καθότι έτσι διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα η βούληση του διαθέτη. Σε κάθε περίπτωση, η συνδρομή νομικού είναι άκρως αναγκαία, διότι η αποδοχή μίας κληρονομίας λ.χ. εκτός από τα δικαιώματα που δημιουργεί στον κληρονόμο επιφέρει ενδεχομένως και σημαντικά βάρη, όπως πχ την ανάληψη των οφειλών-χρεών του κληρονομούμενου.

         Στο πλαίσιο του κληρονομικού δικαίου, η Δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει ενδεικτικώς το χειρισμό των κάτωθι περιπτώσεων:

            αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιάς

            συνδρομή στη σύνταξη διαθήκης

            αποκλήρωση προσώπου μέσω διαθήκης

            δημοσίευση της διαθήκης ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου

            αγωγές ακύρωσης της διαθήκης

            αγωγές προσβολής της νόμιμης μοίρας

            αγωγές για παράνομες δωρεές εν ζωή (μέμψη άστοργης δωρεάς)

            αγωγές εναντίον των λοιπών κληρονόμων

            έκδοση κληρονομητηρίου κλπ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

            Η αποποίηση μίας κληρονομιάς γίνεται μέσα σε προθεσμία (4) μηνών που αρχίζει από τη στιγμή που ο κληρονόμος έμαθε το θάνατο του διαθέτη και το κυριότερο όλων ότι αν
κατά τη διάρκεια αυτής της προθεσμίας δεν προβείτε στην ως άνω αποποίηση τότε σύμφωνα με το νόμο τεκμαίρεται ότι έχετε αποδεχθεί την κληρονομιά και ως εκ τούτου έχετε αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις του θανόντος.